1995-06-16 - VORDERING VAN SPECIALIST TOT VERGOEDING VAN SCHADE ALS GEVOLG VAN SLUITING VAN ZIJN KLINISCHE AFDELING

11

Voor de feitelijke situatie zie 94/17. Deze zaak is aanhangig gemaakt door de collega-psychiater. Aannemelijk wordt geacht dat de specialist in een overgangssituatie als gevolg van de specifieke omstandigheden van het geval schade heeft geleden. Overigens word het gevorderde afgewezen omdat niet aannemelijk is geworden dat de psychiater in de nieuwe situatie schade lijdt, althans hoeft te lijden.

Bijlage:PDF VORDERING VAN SPECIALIST TOT VERGOEDING VAN SCHADE ALS GEVOLG VAN SLUITING VAN ZIJN KLINISCHE AFDELING