1995-12-15 - VORDERING TOT VERNIETIGING VAN BESLUIT SPECIALIST NIET OPNIEUW TOE TE LATEN

20

Besluit is jegens specialist onrechtmatig omdat het advies waarop het is gebaseerd geen concrete feiten en omstandigheden bevat die de verwijten schragen en de specialist ter zitting een bevredigende verklaring heeft gegeven voor de gebeurtenissen waarop het bestuur zich beroept. Vordering tot toelating afgewezen in verband met onherstelbaar verstoorde verhoudingen. Schadevergoeding.

Bijlage:PDF VORDERING TOT VERNIETIGING VAN BESLUIT SPECIALIST NIET OPNIEUW TOE TE LATEN