1995-10-26 - VERDELING MAATSCHAPSPRAKTIJK BIJ ONTBINDING

24

Bevoegdheid Scheidsgerecht berust op maatschapsovereenkomst en op reglement. Niet in strijd gehandeld met afspraak dat de praktijk gelijkelijk tussen partijen zou worden verdeeld. (Eerder gepubliceerd onder nummer 1994, 28)

Bijlage:PDF VERDELING MAATSCHAPSPRAKTIJK BIJ ONTBINDING