1995-07-28 - TOELATING VAN SPECIALIST TOT ANDERE LOCATIE VAN FUSIEZIEKENHUIS

23

Het is aannemelijk dat een toelating op korte termijn van de specialist tot de andere locatie van het fusieziekenhuis voor alle betrokkenen niet tot een werkbare oplossing zal voeren. Het forceren van die toelating zou bovendien de mogelijkheid voor partijen om in overleg tot een uitkoopregeling te komen verstoren.

Bijlage:PDF TOELATING VAN SPECIALIST TOT ANDERE LOCATIE VAN FUSIEZIEKENHUIS