1995-03-21 - SLUITING VAN ZIEKENHUIS. VORDERING VOORTZETTING BEVOORSCHOTTING VAN SPECIALISTEN TEGEN CESSIE VAN VORDERING KRACHTENS SANERINGSREGELING

04

In casu is er onvoldoende grondslag om ook na de sluiting van het ziekenhuis de specialisten te bevoorschotten vooruitlopend op een eventuele uitkering uit het Saneringsfonds. Evenmin is er voldoende grondslag om vooruit te lopen op een eventuele schadeplichtigheid van het ziekenhuis, ter zake waarvan een bodemprocedure aanhangig is.

Bijlage:PDF SLUITING VAN ZIEKENHUIS. VORDERING VOORTZETTING BEVOORSCHOTTING VAN SPECIALISTEN TEGEN CESSIE VAN VORDERING KRACHTENS SANERINGSREGELING