1995-02-14 - RECHTMATIGHEID OPZEGGING TOELATINGSOVEREENKOMST. VORDERING TOT UITBETALING MAATSCHAPSAANDEEL GERICHT TEGEN ZIEKENHUIS

02

In gegeven situatie (conflict tussen perfusionist en overige leden van zijn maatschap, waarvoor ziekenhuis op zichzelf geen verantwoording draagt) had het ziekenhuis in redelijkheid geen andere keuze dan opzegging toelatingsovereenkomst. Geen gronden om ziekenhuis te verplichten tot uitbetaling maatschapsaandeel.

Bijlage:PDF RECHTMATIGHEID OPZEGGING TOELATINGSOVEREENKOMST. VORDERING TOT UITBETALING MAATSCHAPSAANDEEL GERICHT TEGEN ZIEKENHUIS