1995-11-30 - RADIODIAGNOSTIEK DOOR KAAKCHIRURGEN

18

De ontwikkelingen in de algemeen aanvaarde medische opvattingen met betrekking tot radiodiagnostisch onderzoek waarop de onderhavige vordering betrekking heeft, zijn zodanig, dat naar redelijkheid aan de kaakchirurgen het verrichten van dit onderzoek niet langer kan worden geweigerd. Beleidsvrijheid van het ziekenhuis met betrekking tot het bieden van de nodige faciliteiten.

Bijlage:PDF RADIODIAGNOSTIEK DOOR KAAKCHIRURGEN