1995-03-22 - PATHOLOOG ANATOOM IN VRIJ GEVESTIGDE MAATSCHAP GERECHTIGD DE BESPREKINGEN MET ACADEMISCH ZIEKENHUIS OVER AANGAAN VAN ENIGE VORM VAN SAMENWERKING MET AFDELING PATHOLOGIE AF TE BREKEN

05

Eiser oefende als patholoog anatoom zijn praktijk in maatschapsverband met ander uit. Die ander verkocht zijn deel aan eiser. Daarna overleg met Academisch Ziekenhuis voor uitoefening praktijk met nieuw aan te trekken patholoog. Partijen zijn verdeeld over de vraag of zij zijn overeengekomen dat eiser zich met de afdeling pathologie zou associëren. Toen het, anders dan eiser voor ogen stond, duidelijk werd dat het bij het Academisch Ziekenhuis niet ging om een maatschap maar om personen in dienstverband, was eiser gerechtigd de besprekingen over samenwerking af te breken.

Bijlage:PDF PATHOLOOG ANATOOM IN VRIJ GEVESTIGDE MAATSCHAP GERECHTIGD DE BESPREKINGEN MET ACADEMISCH ZIEKENHUIS OVER AANGAAN VAN ENIGE VORM VAN SAMENWERKING MET AFDELING PATHOLOGIE AF TE BREKEN