1995-12-15 - OVERGANG DIENSTVERBAND NAAR VRIJE VESTIGING. OVERWERK

17

Bedoeling overwerkregeling blijkens art.5 CAO voor deeltijdwerkers.

Bijlage:PDF OVERGANG DIENSTVERBAND NAAR VRIJE VESTIGING. OVERWERK