1995-10-03 - OPHEFFING SCHORSING DIRECTEUR

25

Schorsing slechts in bijzondere gevallen. Onvoldoende aannemelijk gemaakt waarom, in afwachting van de bodemprocedure over de ontbinding van de arbeidsovereenkomst, tot schorsing moest worden besloten.

Bijlage:PDF OPHEFFING SCHORSING DIRECTEUR