1995-11-06 - ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST WEGENS VERANDERDE OMSTANDIGHEDEN

22

Na fusie tweehoofdige directie. Moeizame samenwerking. Ondernemingsraad adviseert negatief over ontslag. Niet is gebleken dat verweerster een verwijt kan worden gemaakt van de ontstane situatie. Door ontslag ten onrechte inbreuk op eer en goede naam. Aanvulling OBU-uitkering tot 100% van normaliter verdiende salaris. Negatieve ontwikkelingen in wachtgeld en/of OBU voor rekening Stichting. Immateriële schade.

Bijlage:PDF ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST WEGENS VERANDERDE OMSTANDIGHEDEN