1995-05-01 - ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST MET DIRECTEUR

06

Geen dringende reden als bedoeld in art. 7A:1639o BW. Ontbinding van de overeenkomst. Toekenning wachtgeld overeenkomstig Uitvoeringsregeling wachtgeld behorende bij de CAO voor het Ziekenhuiswezen.

Bijlage:PDF ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST MET DIRECTEUR