Jaarverslag 2014 Stichting

Verslag van de bestuursvoorzitter van de Stichting Scheidsgerecht Gezondheidszorg

Het Scheidsgerecht Gezondheidszorg is vanaf 12 april 1999 juridisch ondergebracht bij een daartoe opgerichte stichting, de Stichting Scheidsgerecht Gezondheidszorg, met een stichtingsbestuur bestaande uit vier leden.

De Stichting Scheidsgerecht Gezondheidszorg
De volgende organisaties nemen deel aan het Scheidsgerecht Gezondheidszorg:
NVZ vereniging van ziekenhuizen, ActiZ organisatie van zorgondernemers, VGN Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, GGZ Nederland, NVZD Vereniging van bestuurders in de gezondheidszorg, KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst), KNMP (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie), KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen), NVKC (Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde, VGVZ (Vereniging van Geestelijke Verzorgers in Zorginstellingen) en de NMT (Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde).


Het bestuur
In januari 2014 overleed de voorzitter van de Stichting Scheidsgerecht Gezondheidszorg de heer mr. N.A.M. Schipper. Hij was gedurende een aantal jaren met veel betrokkenheid voorzitter van de Stichting. Het voorzitterschap werd hierna waargenomen door het bestuurslid de heer Janssen totdat in juli 2014 de heer prof.mr. J.K.M. Gevers werd benoemd als nieuwe voorzitter.
Het bestuur van de Stichting bestond in 2014 uit:

  • de heer prof.mr. J.K.M. Gevers, voorzitter vanaf juli 2014 (benoemd door de NVZ, ActiZ, GGZ Nederland en VGN)
  • de heer drs. J.F. de Beer (benoemd door de NVZD)
  • de heer dr. J.W. Janssen, penningmeester en waarnemend voorzitter tot juli 2014 (benoemd door de NVKC)
  • de heer mr. P.C.M. Habets, arts (benoemd door de KNMG)

Het bestuur wordt ondersteund door de heer mr.dr. Ph.S. Kahn als secretaris van de stichting.


Het Scheidsgerecht Gezondheidszorg en de Governancecommissie 
Gezondheidszorg
Het Scheidsgerecht Gezondheidszorg kent ruimt vijftig arbiters in diverse categorieën uit de achterban van de deelnemende organisaties; eind 2014 waren de vacatures die nog bestonden, nagenoeg alle vervuld.

De Governancecommissie kent zestien leden, bestaande uit externe deskundigen, toezichthouders, bestuurders en deskundigen vanuit het patiëntenperspectief, voorgedragen door de NPCF. De commissie wordt voorgezeten door een van de voorzitters van het Scheidsgerecht.
Tot 1 januari 2014 was mr. A. Hammerstein voorzitter van het Scheidsgerecht. Vanaf deze datum wordt het voorzitterschap vervuld door mr. H.F.M. Hofhuis, tot dan plaatsvervangend voorzitter. Mevrouw mr. H.A.M. Pinckaers en de heer mr. R.J.B. Boonekamp zijn plaatsvervangend voorzitter.


Prof. mr. J.K.M. Gevers, bestuursvoorzitter
mei 2015