Inloggen
Q

Uitspraken

Veelgestelde vragen

Neem een kijkje bij onze veelgestelde vragenlijst, en vind uw antwoord. Zo niet laat het weten.

Alle veelgestelde vragen

Contact

Scheidsgerecht:
p/a Nieuwe Gracht 124
2011 NM Haarlem
Postbus 280
2000 AG Haarlem
Telefoon: 06 26193040

Stichting:
Postbus 61024
2506 AA Den Haag
Telefoon: 06 41727775

2012-07-09 - 12/21

12/21KG

Het verweer dat artikel 18 lid 1 van de toelatingsovereenkomst geen betrekking heeft op de opleiding gaat naar het voorlopig oordeel van de voorzitter niet op. De rvb is immers bevoegd een aanwijzing te geven als dat voor de continuïteit van de instelling noodzakelijk is. Het spreekverbod is naar het voorlopig oordeel van de voorzitter in de gegeven omstandigheden disproportioneel. Dit geding strekt er slechts toe verweerder te veroordelen tot naleving van de aanwijzing onder verbeurte van een dwangsom. Bij gebreke van enig verweer op dit punt moet worden aangenomen dat oplegging van een dwangsom mogelijk is.

Bijlage:PDF 12/21