Inloggen
Q

Stichting

Veelgestelde vragen

Neem een kijkje bij onze veelgestelde vragenlijst, en vind uw antwoord. Zo niet laat het weten.

Alle veelgestelde vragen

Contact

Scheidsgerecht:
p/a Nieuwe Gracht 124
2011 NM Haarlem
Postbus 280
2000 AG Haarlem
Telefoon: 06 26193040

Stichting:
Postbus 61024
2506 AA Den Haag
Telefoon: 06 41727775

Stichting

De stichting heeft ten doel het in stand houden van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg (hierna ook te noemen: het Scheidsgerecht) en van de Governancecommissie Gezondheidszorg (hierna ook te noemen: de Governancecommissie) en voorts al hetgeen hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.