Inloggen
Q

Scheidsgerecht

Veelgestelde vragen

Neem een kijkje bij onze veelgestelde vragenlijst, en vind uw antwoord. Zo niet laat het weten.

Alle veelgestelde vragen

Contact

Scheidsgerecht:
p/a Nieuwe Gracht 124
2011 NM Haarlem
Postbus 280
2000 AG Haarlem
Telefoon: 06 26193040

Stichting:
Postbus 61024
2506 AA Den Haag
Telefoon: 06 41727775

Uitspraak

Het Scheidsgerecht doet uitspraak bij arbitraal vonnis, tenzij partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat zij een bindend advies wensen.
Het onderscheid tussen een arbitraal vonnis en een bindend advies is van belang, daar bij arbitrage geen procedure voor de rechter nodig is, als een der partijen de uitspraak van het Scheidsgerecht niet vrijwillig nakomt; bij een bindend advies is een gang naar de gewone rechter nog wel nodig. Een overzicht van uitspraken vindt u in het uitsprakenregister.

Het Scheidsgerecht plaatst op de website slechts geanonimiseerde uitspraken en brengt verder niets in de publiciteit.