Inloggen
Q

Uitspraken

Veelgestelde vragen

Neem een kijkje bij onze veelgestelde vragenlijst, en vind uw antwoord. Zo niet laat het weten.

Alle veelgestelde vragen

Contact

Scheidsgerecht:
p/a Nieuwe Gracht 124
2011 NM Haarlem
Postbus 280
2000 AG Haarlem
Telefoon: 06 26193040

Stichting:
Postbus 61024
2506 AA Den Haag
Telefoon: 06 41727775

2011-07-28 - 11/24KG VOORLOPIGE VOORZIENING NON-ACTIEFSTELLING OPZEGGING TOELATINGSOVEREENKOMST SPECIALIST NA INTERN ONDERZOEK NAAR AANLEIDING VAN HET FUNCTIONEREN MAATSCHAP EN INDIVIDUELE MEDISCH SPECIALIST

11/24KG

Voorziening geweigerd vanwege noodzaak tot het treffen van een ordemaatregel. Raad van Bestuur heeft evenwel onzorgvuldig jegens eiser gehandeld en wordt in proceskosten veroordeeld. Voorziening houdende verplichting tot intrekking opzegging niet mogelijk in kort geding.

Bijlage:PDF 11/24KG VOORLOPIGE VOORZIENING NON-ACTIEFSTELLING OPZEGGING TOELATINGSOVEREENKOMST SPECIALIST NA INTERN ONDERZOEK NAAR AANLEIDING VAN HET FUNCTIONEREN MAATSCHAP EN INDIVIDUELE MEDISCH SPECIALIST