Inloggen
Q

Uitspraken

Veelgestelde vragen

Neem een kijkje bij onze veelgestelde vragenlijst, en vind uw antwoord. Zo niet laat het weten.

Alle veelgestelde vragen

Contact

Scheidsgerecht:
p/a Nieuwe Gracht 124
2011 NM Haarlem
Postbus 280
2000 AG Haarlem
Telefoon: 06 26193040

Stichting:
Postbus 61024
2506 AA Den Haag
Telefoon: 06 41727775

2008-02-25 - Nr. 3

08/03KG

Werkzaamheden medisch specialisten elders (zelfstandig behandelcentrum) zonder schriftelijk toestemming zoals bedoeld in art. 4.1 van de toelatingsovereenkomst. Bij wege van voorlopige voorziening vordert de Stichting de medisch specialisten te bevelen hun werkzaamheden in het zelfstandig behandelcentrum te staken. Handelen in strijd met verplichtingen jegens de Stichting. Stichting heeft recht en spoedeisend belang tot bevel. Niet valt echter uit te sluiten dat op korte termijn alsnog overeenstemming kan worden bereikt. Afweging belangen, waaronder patiëntenzorg. Geclausuleerde toewijzing van de vordering.

Bijlage:PDF Nr. 3