Inloggen
Q

Uitspraken

Veelgestelde vragen

Neem een kijkje bij onze veelgestelde vragenlijst, en vind uw antwoord. Zo niet laat het weten.

Alle veelgestelde vragen

Contact

Scheidsgerecht:
p/a Nieuwe Gracht 124
2011 NM Haarlem
Postbus 280
2000 AG Haarlem
Telefoon: 06 26193040

Stichting:
Postbus 61024
2506 AA Den Haag
Telefoon: 06 41727775

2005-08-23 - ONTBINDING OP VERZOEK VAN ARBEIDSONGESCHIKTE DIRECTEUR.

05/05

De stichting refereert zich aan het oordeel van het Scheidsgerecht met betrekking tot de verzochte ontbinding, maar verzet zich tegen toewijzing van overige vorderingen. Eiser heeft onvoldoende aannemelijk kunnen maken dat sprake is van een causaal verband tussen het werk en zijn arbeidsongeschiktheid. De stichting heeft zich onvoldoende als een "goed" werkgever gedragen. Vergoeding naar billijkheid. Afwijzing verzoek tot toekenning wachtgeld, gelet op grondslag ontbindingsverzoek.

Bijlage:PDF ONTBINDING OP VERZOEK VAN ARBEIDSONGESCHIKTE DIRECTEUR.