Inloggen
Q

Uitspraken

Veelgestelde vragen

Neem een kijkje bij onze veelgestelde vragenlijst, en vind uw antwoord. Zo niet laat het weten.

Alle veelgestelde vragen

Contact

Scheidsgerecht:
p/a Nieuwe Gracht 124
2011 NM Haarlem
Postbus 280
2000 AG Haarlem
Telefoon: 06 26193040

Stichting:
Postbus 61024
2506 AA Den Haag
Telefoon: 06 41727775

2002-07-30 - ONTBINDING VAN ARBEIDSOVEREENKOMST VAN DIRECTEUR. VERGOEDING INEENS. WACHTGELD.

02/07

Tussen partijen bestaat verschil van mening over het te voeren beleid. Eiseres heeft besloten de functie van de algemeen directeur op te heffen. Er is geen passende alternatieve functie gevonden. Het Scheidsgerecht acht de aangeboden vergoeding billijk.

Bijlage:PDF ONTBINDING VAN ARBEIDSOVEREENKOMST VAN DIRECTEUR. VERGOEDING INEENS. WACHTGELD.