Inloggen
Q

Uitspraken

Veelgestelde vragen

Neem een kijkje bij onze veelgestelde vragenlijst, en vind uw antwoord. Zo niet laat het weten.

Alle veelgestelde vragen

Contact

Scheidsgerecht:
p/a Nieuwe Gracht 124
2011 NM Haarlem
Postbus 280
2000 AG Haarlem
Telefoon: 06 26193040

Stichting:
Postbus 61024
2506 AA Den Haag
Telefoon: 06 41727775

2000-06-08 - BEËINDIGING VAN TOELATINGSOVEREENKOMST VAN MEDISCH SPECIALIST. GEEN VERGOEDING.

09

De opzegging van de toelatingsovereenkomst heeft voor eiser ernstige gevolgen. Daarom moet van zwaarwegende redenen sprake zijn. In dit geval kan voortzetting van de toelating van eiser als medisch specialist in het ziekenhuis van verweerster in redelijkheid niet worden verlangd. Verweerster heeft ieder vertrouwen in de samenwerking met eiser verloren. Herstel van een goede werkverhouding met eiser moet worden uitgesloten, omdat bij de leidinggevenden het vertrouwen ontbreekt dat eiser erin zal slagen op een aanvaardbare wijze samen te werken. Eiser heeft te vaak in het verleden het hem opnieuw gegeven vertrouwen beschaamd. Zijn opstelling laat zien dat hij in volstrekt onvoldoende mate rekening houdt met de belangen van een ziekenhuisorganisatie. De opzegging van de toelatingsovereenkomst dient in stand te blijven. Nu eiser zelf reden heeft gegeven tot opzegging van de overeenkomst, komt de schade die hij daardoor lijdt niet voor rekening van verweerster.

Bijlage:PDF BEËINDIGING VAN TOELATINGSOVEREENKOMST VAN MEDISCH SPECIALIST. GEEN VERGOEDING.