Inloggen
Q

Uitspraken

Veelgestelde vragen

Neem een kijkje bij onze veelgestelde vragenlijst, en vind uw antwoord. Zo niet laat het weten.

Alle veelgestelde vragen

Contact

Scheidsgerecht:
p/a Nieuwe Gracht 124
2011 NM Haarlem
Postbus 280
2000 AG Haarlem
Telefoon: 06 26193040

Stichting:
Postbus 61024
2506 AA Den Haag
Telefoon: 06 41727775

1999-12-06 - ONTBINDING VAN ARBEIDSOVEREENKOMST VAN MEDISCH SPECIALIST. REÏNTEGRATIEPLAN. KLACHTEN ONVOLDOENDE. WEL VERSTOORDE VERHOUDINGEN.

23

Door overlegging tijdens de hoorzitting van een tevoren aan de wederpartij bekend reïntegratieplan is voldaan aan het bepaalde in art. 7:685, lid 1, BW. Bepaling in arbeidsovereenkomst betreffende het beoordelen van de bekwaamheid door een commissie van deskundigen aangewezen door het stafbestuur in overleg met de directie en de wetenschappelijke vereniging heeft alleen betrekking op het vakinhoudelijk functioneren. De ingediende klachten zijn onvoldoende grond voor een ontbinding. De verhoudingen tussen verweerder , de medische staf en het verpleegkundig personeel zijn zodanig verstoord dat terugkeer in het ziekenhuis aanleiding zou geven tot grote problemen. Volgt ontbinding zonder vergoeding.

Bijlage:PDF ONTBINDING VAN ARBEIDSOVEREENKOMST VAN MEDISCH SPECIALIST. REÏNTEGRATIEPLAN. KLACHTEN ONVOLDOENDE. WEL VERSTOORDE VERHOUDINGEN.