Inloggen
Q

Uitspraken

Veelgestelde vragen

Neem een kijkje bij onze veelgestelde vragenlijst, en vind uw antwoord. Zo niet laat het weten.

Alle veelgestelde vragen

Contact

Scheidsgerecht:
p/a Nieuwe Gracht 124
2011 NM Haarlem
Postbus 280
2000 AG Haarlem
Telefoon: 06 26193040

Stichting:
Postbus 61024
2506 AA Den Haag
Telefoon: 06 41727775

1998-05-29 - IN KORT GEDING SCHORSING VAN MEDISCH SPECIALIST OPGEHEVEN.

03

Hetgeen over de aangevoerde voorvallen is komen vast te staan vormt onvoldoende aanleiding voor schorsing. Raad van bestuur heeft medisch specialist onvoldoende in kennis gesteld van voornemen tot schorsing en hem onvoldoende de gelegenheid geboden zich te verweren.

Bijlage:PDF IN KORT GEDING SCHORSING VAN MEDISCH SPECIALIST OPGEHEVEN.