Inloggen
Q

Uitspraken

Veelgestelde vragen

Neem een kijkje bij onze veelgestelde vragenlijst, en vind uw antwoord. Zo niet laat het weten.

Alle veelgestelde vragen

Contact

Scheidsgerecht:
p/a Nieuwe Gracht 124
2011 NM Haarlem
Postbus 280
2000 AG Haarlem
Telefoon: 06 26193040

Stichting:
Postbus 61024
2506 AA Den Haag
Telefoon: 06 41727775

1997-09-05 - ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST. STRIJD MET GOEDE PROCESORDE. WACHTGELD.

12

Verweerder heeft ter zitting uitdrukkelijk verklaard met ontbinding te kunnen instemmen. Te laat beroep van verweerder op juistheid van totstandkoming besluit. Daarop had zo nodig in kort geding kunnen worden ingegaan. De instelling heeft zich wat het wachtgeld betreft jegens verweerder tot meer verplicht dan waarop hij aanspraak kan maken. Beroep op wachtgeldregeling van een collega verworpen.

Bijlage:PDF ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST. STRIJD MET GOEDE PROCESORDE. WACHTGELD.