Adres secretariaat

De Kamer Beheermodel (de secretaris) kunt u als volgt bereiken:

Kamer Beheersmodel Gezondheidszorg
mevrouw mr. A.T.B. de Vries, secretaris
Nieuwe Gracht 124
2011 NM Haarlem
Postbus 280
2000 AG Haarlem

Telefoon: 06 26193040

E-mail: scheidsgerechtgezondheidszorg@potjonker.nl (secretariaat Kamer Beheersmodel)

Secretariaat: mevrouw M.J.S. van der Meer en mevrouw S.M. de Kuyper

 

De Kamer Beheersmodel Gezondheidszorg

voorzitters:
mr. H.F.M. Hofhuis, vice-voorzitter
mr. R.J.B. Boonekamp, vice-voorzitter
mevrouw mr. S.C.P. Giesen, vice-voorzitter 

secretarissen:
mevrouw mr. A.T.B. de Vries, secretaris 
mevrouw mr. M.P.D. de Mönnink, plaatsvervangend secretaris
mr. H.G. van Soolingen, plaatsvervangend secretaris
mr.dr. J.A.I. Wendt, plaatsvervangend secretaris
mr. F. Diepraam, plaatsvervangend secretaris

ruim 20 leden: deze leden zijn benoemd op voordracht van de deelnemende organisaties van de Stichting Scheidsgerecht Gezondheidszorg.