Leden Governance commissie

Hieronder een lijst met alle leden die aangesloten zijn bij de Governancecommissie Gezondheidszorg.

De heer mr. G.J. Bloemendal
Mevrouw Y.J.M. ten Brummelhuis
De heer drs. G.I.W.M. Buck
De heer prof.mr. A.G. Castermans
Mevrouw Drs. J.H. Colijn
De heer drs. W. Geerlings
Mevrouw J. Haanstra
Mevrouw prof. dr. P.L. Meurs
De heer prof.mr. C.A. Schwarz
De heer drs. H.A. Snapper, RA RC
De heer R. Verburg
Mevrouw drs. C.M. Vogeler
Mevrouw mr. M.J.M. Weerts
Mevrouw drs. Z.D. Woldhuis