Inloggen
Q

Uitspraken

Veelgestelde vragen

Neem een kijkje bij onze veelgestelde vragenlijst, en vind uw antwoord. Zo niet laat het weten.

Alle veelgestelde vragen

Contact

Scheidsgerecht:
p/a Nieuwe Gracht 124
2011 NM Haarlem
Postbus 280
2000 AG Haarlem
Telefoon: 06 26193040

Stichting:
Postbus 61024
2506 AA Den Haag
Telefoon: 06 41727775

2014-05-14 - GC1401 GOVERNANCECODE, GOVERNANCECOMMISSIE, ONDERNEMINGSRAAD, RAAD VAN TOEZICHT, LEDEN, INTERIM BESTUURDER, REGLEMENT, BELANGHEBBENDE, BRANCHEORGANISATIE, AMBTSHALVE TOETS, ZITTINGSDUUR, STATUTEN.

GC 14/01

Ondernemingsraad is aan te merken als belanghebbende in de zin van het Reglement Governancecommissie Gezondheidszorg. Commissie bevoegd tot oordelen als zorginstelling is aangesloten bij brancheorganisatie die Code onderschrijft. Toetsing aan de Code staat centraal. Benoeming lid raad van toezicht tot interim bestuurder. Instemming ondernemingsraad. Ambtshalve toets Commissie. Zittingsduur leden raad van toezicht. Aantal leden raad van toezicht. Niet naleven eigen statuten is een met de Code strijdige vorm van governance. Afwijking Code. Onvoldoende rechtvaardiging.

Bijlage:PDF GC1401 GOVERNANCECODE, GOVERNANCECOMMISSIE, ONDERNEMINGSRAAD, RAAD VAN TOEZICHT, LEDEN, INTERIM BESTUURDER, REGLEMENT, BELANGHEBBENDE, BRANCHEORGANISATIE, AMBTSHALVE TOETS, ZITTINGSDUUR, STATUTEN.