Inloggen
Q

Uitspraken

Veelgestelde vragen

Neem een kijkje bij onze veelgestelde vragenlijst, en vind uw antwoord. Zo niet laat het weten.

Alle veelgestelde vragen

Contact

Scheidsgerecht:
p/a Nieuwe Gracht 124
2011 NM Haarlem
Postbus 280
2000 AG Haarlem
Telefoon: 06 26193040

Stichting:
Postbus 61024
2506 AA Den Haag
Telefoon: 06 41727775

2013-12-05 - GC1303 RAAD VAN TOEZICHT, BENOEMINGSPROCEDURE, INTERIM BESTUURDER, BEVOEGDHEDEN, VERGOEDING, ONDERNEMINGSRAAD, WERKGEVER, ARTIKEL 3.1.1 EN 4.1.1 CODE, MAATSCHAPPELIJK PASSENDE BELONING;

Gc 13/03

Benoemingsprocedure (interim) bestuurder. Korte waarneming in raad van bestuur door lid raad van toezicht in casu geen schending Code. Met opdragen bepaalde werkzaamheden aan interim bestuurder is raad van toezicht op stoel raad van bestuur gaan zitten. Schending artikelen 3.1.1 en 4.1.1 Code. Vergoeding interim bestuurder geen maatschappelijk passende beloning in de zin van de Code. Gedragingen van de raad van toezicht als werkgever vallen buiten de reikwijdte van de Code.

Bijlage:PDF GC1303 RAAD VAN TOEZICHT, BENOEMINGSPROCEDURE, INTERIM BESTUURDER, BEVOEGDHEDEN, VERGOEDING, ONDERNEMINGSRAAD, WERKGEVER, ARTIKEL 3.1.1 EN 4.1.1 CODE, MAATSCHAPPELIJK PASSENDE BELONING;