Inloggen
Q

Uitspraken

Veelgestelde vragen

Neem een kijkje bij onze veelgestelde vragenlijst, en vind uw antwoord. Zo niet laat het weten.

Alle veelgestelde vragen

Contact

Scheidsgerecht:
p/a Nieuwe Gracht 124
2011 NM Haarlem
Postbus 280
2000 AG Haarlem
Telefoon: 06 26193040

Stichting:
Postbus 61024
2506 AA Den Haag
Telefoon: 06 41727775

2012-03-08 - GC1102 ONDERNEMINGSRAAD, BELANGHEBBENDE, REGLEMENT, RAAD VAN TOEZICHT, BESTUURDER, BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN, CODE, UITLEG

Gc 11/02

Ondernemingsraad is belanghebbende in de zin van het Reglement. Leden raad van toezicht zijn feitelijk opgetreden als bestuurders. Strijdigheid met de Code. Geen rechtvaardiging. Enkele feit dat leden raad van toezicht op moment in werking treden Code al meer dan acht jaar zitting hadden, leidt niet tot schending Code. Geen herbenoeming.

Bijlage:PDF GC1102 ONDERNEMINGSRAAD, BELANGHEBBENDE, REGLEMENT, RAAD VAN TOEZICHT, BESTUURDER, BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN, CODE, UITLEG