Inloggen
Q

Uitspraken

Veelgestelde vragen

Neem een kijkje bij onze veelgestelde vragenlijst, en vind uw antwoord. Zo niet laat het weten.

Alle veelgestelde vragen

Contact

Scheidsgerecht:
p/a Nieuwe Gracht 124
2011 NM Haarlem
Postbus 280
2000 AG Haarlem
Telefoon: 06 26193040

Stichting:
Postbus 61024
2506 AA Den Haag
Telefoon: 06 41727775

2015-08-20 - 15/15KG

Niet ontvankelijkheid van individuele medisch specialist op grond van (uitsluitend )arbitraal beding in de overeenkomst tussen de maatschap en het ziekenhuis. Verzoek tot voeging van de maatschap aan de zijde van eiser toegewezen. Vorderingen van de maatschap afgewezen: voor een verbod aan de Stichting en de Medische Staf om de geëntameerde procedure ingevolge het “Kwaliteitsreglement Borging Functioneren Leden Medische Staf” te staken voordat het onderzoek is afgerond ziet het Scheidsgerecht geen grond of aanleiding, evenmin als voor een gebod tot overleg over inhoud en strekking van de vraagstelling t.b.v. dat onderzoek en/of een veroordeling tot afgifte van of inzage in stukken die er niet zijn.

Bijlage:PDF 15/15KG