Inloggen
Q

Uitspraken

Veelgestelde vragen

Neem een kijkje bij onze veelgestelde vragenlijst, en vind uw antwoord. Zo niet laat het weten.

Alle veelgestelde vragen

Contact

Scheidsgerecht:
p/a Nieuwe Gracht 124
2011 NM Haarlem
Postbus 280
2000 AG Haarlem
Telefoon: 06 26193040

Stichting:
Postbus 61024
2506 AA Den Haag
Telefoon: 06 41727775

2015-02-02 - 14/32 Verzoek ontbinding arbeidsovereenkomst directeur.

14/32

Geen ernstige veronachtzaming van de verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst, wel duurzame verstoring van de vertrouwensrelatie. Rechtsgeldig wachtgeldbeding in arbeidsovereenkomst. Onmiskenbaar tekortschieten van directeur in hetgeen van een bekwaan bestuurder mocht worden verwacht heeft er toe geleid dat de stichting op de rand van faillissement verkeert. In verband daarmee wordt de wachtgeldaanspraak op grond van de redelijkheid en billijkheid beperkt tot het overeengekomen minimumbedrag van één jaarsalaris. Volgt ontbinding met veroordeling van de stichting om ten titel van wachtgeld € 238.740,48 te betalen.

Bijlage:PDF 14/32 Verzoek ontbinding arbeidsovereenkomst directeur.