Inloggen
Q

Uitspraken

Veelgestelde vragen

Neem een kijkje bij onze veelgestelde vragenlijst, en vind uw antwoord. Zo niet laat het weten.

Alle veelgestelde vragen

Contact

Scheidsgerecht:
p/a Nieuwe Gracht 124
2011 NM Haarlem
Postbus 280
2000 AG Haarlem
Telefoon: 06 26193040

Stichting:
Postbus 61024
2506 AA Den Haag
Telefoon: 06 41727775

2015-07-30 - 14/25

Onzorgvuldige en voor onjuiste lezing vatbare vermelding van de bezoldiging van eiser in het Jaarverslag 2013 van de Stichting leidt tot veroordeling van de Stichting om een brief met rectificerende uitleg te sturen aan Abvakabo FNV, en tot vergoeding van een beperkt bedrag aan materiële schade aan eiser. De vorderingen van eiser tot rectificatie van het Jaardocument 2013 zelf van de Stichting en tot vergoeding van immateriële schade worden afgewezen.
Op pagina 24 van het Jaarverslag 2013 van de Stichting Inovum is melding gemaakt van betalingen aan de heer Schimmel van € 151.383,- en van € 207.000,-. Deze vermelding kon naar het oordeel van het Scheidsgerecht de onjuiste indruk wekken dat de heer Schimmel deze bedragen in 2013 heeft verdiend of als ontslagvergoeding heeft meegekregen. Mededelingen van deze strekking zijn geplaatst in de publicatie (2014) van Abvacabo FNV genaamd Actiz 50 over “teveelverdieners in de zorg”. In werkelijkheid betrof het eerst vermelde    bedrag zijn salaris over 2013 en het tweede bedrag het totaal van zijn salaris over de maanden januari en februari 2014 en wachtgeld over een periode tot in 2015.

Bijlage:PDF 14/25