Inloggen
Q

Uitspraken

Veelgestelde vragen

Neem een kijkje bij onze veelgestelde vragenlijst, en vind uw antwoord. Zo niet laat het weten.

Alle veelgestelde vragen

Contact

Scheidsgerecht:
p/a Nieuwe Gracht 124
2011 NM Haarlem
Postbus 280
2000 AG Haarlem
Telefoon: 06 26193040

Stichting:
Postbus 61024
2506 AA Den Haag
Telefoon: 06 41727775

2014-07-22 - 14/09 SCHEIDSGERECHT ONBEVOEGD. GEEN OVEREENKOMST TOT ARBITRAGE. GEEN (STILZWIJGENDE) TOELATINGSOVEREENKOMST

1409

Scheidsgerecht onbevoegd. Geen schriftelijke toelatingsovereenkomst of schriftelijke overeenkomst tot arbitrage tussen de leden van de maatschap en de stichting. De maatschap heeft zich op het standpunt gesteld dat tussen haar leden en de stichting een rechtsverhouding bestaat die als een stilzwijgend tot stand gekomen toelatingsovereenkomst moet worden gekwalificeerd, waarvan de inhoud wordt bepaald door de successieve Model Toelatingsovereenkomsten inclusief de daarin opgenomen overeenkomst tot arbitrage voor het Scheidsgerecht. Niet kan worden aangenomen dat sprake is van een stilzwijgende toelatingsovereenkomst. Er zal in voldoende mate van een bedoeling van de partijen daartoe moeten blijken. Daarvan is hier niet gebleken. 

Bijlage:PDF 14/09 SCHEIDSGERECHT ONBEVOEGD. GEEN OVEREENKOMST TOT ARBITRAGE. GEEN (STILZWIJGENDE) TOELATINGSOVEREENKOMST