Inloggen
Q

Uitspraken

Veelgestelde vragen

Neem een kijkje bij onze veelgestelde vragenlijst, en vind uw antwoord. Zo niet laat het weten.

Alle veelgestelde vragen

Contact

Scheidsgerecht:
p/a Nieuwe Gracht 124
2011 NM Haarlem
Postbus 280
2000 AG Haarlem
Telefoon: 06 26193040

Stichting:
Postbus 61024
2506 AA Den Haag
Telefoon: 06 41727775

2014-02-17 - 14/05KG REIKWIJDTE ARBITRAAL BEDING IN TOELATINGSOVEREENKOMST.

14/05KG

Vordering tot rectificaties onrechtmatige negatieve uitlatingen in de pers en verbod op verdere negatieve uitlatingen. Het Scheidsgerecht verklaart zich onbevoegd. Beoordeling dat dit geschil, mede gezien het eindvonnis van het Scheidsgerecht van 31 december 2013, niet (meer) geacht kan worden rechtstreeks voort te vloeien uit de toelatingsovereenkomsten, zodat het arbitraal beding in die toelatingsovereenkomsten toepassing mist.

Bijlage:PDF 14/05KG REIKWIJDTE ARBITRAAL BEDING IN TOELATINGSOVEREENKOMST.