Inloggen
Q

Uitspraken

Veelgestelde vragen

Neem een kijkje bij onze veelgestelde vragenlijst, en vind uw antwoord. Zo niet laat het weten.

Alle veelgestelde vragen

Contact

Scheidsgerecht:
p/a Nieuwe Gracht 124
2011 NM Haarlem
Postbus 280
2000 AG Haarlem
Telefoon: 06 26193040

Stichting:
Postbus 61024
2506 AA Den Haag
Telefoon: 06 41727775

2014-05-01 - 13/49 GEBONDENHEID AAN BESLUIT STAFMAATSCHAP. BENCHMARK VERDEELMODEL

nr. 13/49

Benchmark verdeelmodel. Geschil partijen over de uitleg van de regels uit de OMS leidraad, het Witte Boek deel IV. Stafmaatschap heeft voor de verdeling van het honorarium van vrijgevestigde medisch specialisten het aantal fte per maatschap vastgesteld. Leden van de stafmaatschap zijn in beginsel gebonden aan besluiten van de stafmaatschap, maar als een besluit essentiële formele gebreken heeft of naar zijn inhoud strijdig is met de wet of de stafmaatschapsovereenkomst of als toepassing van een besluit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, bindt het de leden niet. Zeer terughoudende toetsing door het Scheidsgerecht. 

Bijlage:PDF 13/49 GEBONDENHEID AAN BESLUIT STAFMAATSCHAP. BENCHMARK VERDEELMODEL