Inloggen
Q

Uitspraken

Veelgestelde vragen

Neem een kijkje bij onze veelgestelde vragenlijst, en vind uw antwoord. Zo niet laat het weten.

Alle veelgestelde vragen

Contact

Scheidsgerecht:
p/a Nieuwe Gracht 124
2011 NM Haarlem
Postbus 280
2000 AG Haarlem
Telefoon: 06 26193040

Stichting:
Postbus 61024
2506 AA Den Haag
Telefoon: 06 41727775

2013-10-15 - 13/36 BEVEL ONMIDDELLIJKE OPHEFFING NON-ACTIEF STELLING KORT NA AFWIJZING ONTBINDINGSVERZOEK.

13/36

Eiser is op 5 september 2013 op non actief gesteld, nadat het Scheidsgerecht op 29 augustus 2013 het verzoek van de stichting tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst met eiser had afgewezen. De non-actief stelling en de daarvoor gegeven redenen verdragen zich niet met dat arbitraal vonnis. De stichting heeft in wezen geen andere omstandigheden aan de non-actiefstelling ten grondslag gelegd dan die reeds in het vonnis van 29 augustus 2013 zijn gewogen en te licht bevonden. Volgt bevel onmiddellijke opheffing non-actief stelling op straffe van een dwangsom en met veroordeling van de stichting in de kosten.

Bijlage:PDF 13/36 BEVEL ONMIDDELLIJKE OPHEFFING NON-ACTIEF STELLING KORT NA AFWIJZING ONTBINDINGSVERZOEK.