Inloggen
Q

Uitspraken

Veelgestelde vragen

Neem een kijkje bij onze veelgestelde vragenlijst, en vind uw antwoord. Zo niet laat het weten.

Alle veelgestelde vragen

Contact

Scheidsgerecht:
p/a Nieuwe Gracht 124
2011 NM Haarlem
Postbus 280
2000 AG Haarlem
Telefoon: 06 26193040

Stichting:
Postbus 61024
2506 AA Den Haag
Telefoon: 06 41727775

2013-02-19 - 13/07 ARBEIDSOVEREENKOMST. NON-ACTIEFSTELLING.

13/07

Een afweging van de belangen van eiser en die van een goede gang van zaken in het ziekenhuis vergt dat een hervatting van de werkzaamheden door eiser voor de nog resterende kort duur waarvoor de non-actiefstelling is gegeven vooralsnog achterwege blijft. Er is aanleiding de stichting de kosten van het scheidsgerecht te laten dragen en aan eiser een tegemoetkoming in de kosten van rechtsbijstand te laten betalen, nu zij zonder voldoende zwaarwegende gronden heeft besloten tot non-actiefstelling vooruitlopend op het onderzoek naar het functioneren van eiser.

Bijlage:PDF 13/07 ARBEIDSOVEREENKOMST. NON-ACTIEFSTELLING.