Inloggen
Q

Uitspraken

Veelgestelde vragen

Neem een kijkje bij onze veelgestelde vragenlijst, en vind uw antwoord. Zo niet laat het weten.

Alle veelgestelde vragen

Contact

Scheidsgerecht:
p/a Nieuwe Gracht 124
2011 NM Haarlem
Postbus 280
2000 AG Haarlem
Telefoon: 06 26193040

Stichting:
Postbus 61024
2506 AA Den Haag
Telefoon: 06 41727775

2012-12-13 - 12/26

12/26

Conventie. Rechtmatige opzegging toelatingsovereenkomst. Geen nietigheid op grond van BBA. In het algemeen zal het opzeggen van het vertrouwen door de overige leden van een maatschap of vakgroep in beginsel een gewichtige reden opleveren voor opzegging van de toelatingsovereenkomst. Van een raad van bestuur mag, afhankelijk van de verdere omstandigheden, worden verwacht dat hij zich inspant om te bevorderen dat het vertrouwen binnen de maatschap of vakgroep terugkeert en de raad van bestuur dient zich te vergewissen van de gedragingen of gebeurtenissen die tot het gebrek aan onderling vertrouwen hebben geleid.

 

Reconventie: niet vastgesteld kan worden dat eiser heeft ‘gelekt’ naar de pers. De vordering tot schadevergoeding van het ziekenhuis wordt afgewezen.

Bijlage:PDF 12/26