Inloggen
Q

Uitspraken

Veelgestelde vragen

Neem een kijkje bij onze veelgestelde vragenlijst, en vind uw antwoord. Zo niet laat het weten.

Alle veelgestelde vragen

Contact

Scheidsgerecht:
p/a Nieuwe Gracht 124
2011 NM Haarlem
Postbus 280
2000 AG Haarlem
Telefoon: 06 26193040

Stichting:
Postbus 61024
2506 AA Den Haag
Telefoon: 06 41727775

2012-06-04 - 11/44 UITLEG OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT PRAKTIJK

11/44

Specialist treedt in loondienst en zijn praktijk (die hij heeft ondergebracht in een b.v.) wordt overgedragen aan het ziekenhuis. Omtrent deze overdacht is een overeenkomst gesloten. De b.v. vordert van het ziekenhuis bedragen terzake van onderhanden werk en de eindafrekeing DBC’s. Partijen verschillen van mening omtrent de vraag of deze vorderingen vallen onder de bepalingen terzake van finale kwijting zoals te vinden in de overeenkomst. Uitleg overeenkomst tot overdracht. Afwijzing van de vordering van de b.v.

Bijlage:PDF 11/44 UITLEG OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT PRAKTIJK