Inloggen
Q

Uitspraken

Veelgestelde vragen

Neem een kijkje bij onze veelgestelde vragenlijst, en vind uw antwoord. Zo niet laat het weten.

Alle veelgestelde vragen

Contact

Scheidsgerecht:
p/a Nieuwe Gracht 124
2011 NM Haarlem
Postbus 280
2000 AG Haarlem
Telefoon: 06 26193040

Stichting:
Postbus 61024
2506 AA Den Haag
Telefoon: 06 41727775

2012-01-31 - 11/31 ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST

11/31

Verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een specialist die 20 jaar in dienst is van het ziekenhuis en 55 jaar oud is. Stichting beroept zich op disfunctioneren en gebrekkige samenwerking. Verweerster meent dat sprake is geweest van een overbelasting door toename van de werkdruk en werklast waaraan stichting ten onrechte geen paal en perk heeft gesteld. Ontbinding wordt uitgesproken vanwege verstoorde arbeidsrelatie en vanwege het feit dat de overige vakgroepleden de conclusies van de stichting met betrekking tot de verder onmogelijk geworden samenwerking met verweerster onderschrijven. De stichting heeft evenwel verzuimd om adequaat onderzoek in te stellen naar het functioneren van de specialist, terwijl deze ook onvoldoende de kans heeft gekregen om aan eventuele tekortkomingen te werken. Stichting wordt veroordeeld om aan verweerster een vergoeding te betalen, neerkomend op de wacht-geldregeling uit de CAO Z

Bijlage:PDF 11/31 ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST