Inloggen
Q

Uitspraken

Veelgestelde vragen

Neem een kijkje bij onze veelgestelde vragenlijst, en vind uw antwoord. Zo niet laat het weten.

Alle veelgestelde vragen

Contact

Scheidsgerecht:
p/a Nieuwe Gracht 124
2011 NM Haarlem
Postbus 280
2000 AG Haarlem
Telefoon: 06 26193040

Stichting:
Postbus 61024
2506 AA Den Haag
Telefoon: 06 41727775

2012-09-14 - 11/22

11/22

Opzegging van de toelatingsovereenkomst van medisch specialist. Vordering schadevergoeding en goodwill door specialist op grond van onrechtmatigheid opzegging. Het feit dat de overige leden van de maatschap/vakgroep het vertrouwen in eiser hebben opgezegd, is in beginsel een gewichtige reden voor opzegging van de toelatingsovereenkomst. Ook in casu niet gebleken van omstandigheden op grond waarvan opzegging toch onrechtmatig zou zijn. Vordering tot schadevergoeding kan daarom niet slagen. Goodwil en de kosten van waarneming zijn kwesties die spelen tussen eiser en zijn (voormalige) maatschapsgenoten, en er is geen grond voor een goodwillvergoeding of andere vergoeding van de zijde van het ziekenhuis. Vorderingen van specialist afgewezen.

Bijlage:PDF 11/22