Inloggen
Q

Uitspraken

Veelgestelde vragen

Neem een kijkje bij onze veelgestelde vragenlijst, en vind uw antwoord. Zo niet laat het weten.

Alle veelgestelde vragen

Contact

Scheidsgerecht:
p/a Nieuwe Gracht 124
2011 NM Haarlem
Postbus 280
2000 AG Haarlem
Telefoon: 06 26193040

Stichting:
Postbus 61024
2506 AA Den Haag
Telefoon: 06 41727775

2011-12-08 - 11/29 ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST

11/29

Op grond van het door partijen over en weer gestelde, staat vast dat door het wederzijds ont-breken van vertrouwen de basis voor verdere samenwerking is weggevallen. Ontbinding wordt daarom uitgesproken. Arts heeft geen verwijtbare fouten gemaakt. Volgens de stichting zou bij voortzetting van de arbeidsrelatie de goede patiëntenzorg in gevaar komen. Die overtuiging wordt door de maatschapsleden en door anderen binnen het ziekenhuis gedeeld. Naar het functioneren van de arts is evenwel geen deugdelijk onderzoek ingesteld en de conclusies over het functioneren van de arts zijn dus ook niet gebaseerd op uitkomsten van een deugdelijk onderzoek. Vergoeding op basis van kantonrechtersformule met correctiefactor C=1.

Bijlage:PDF 11/29 ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST