Inloggen
Q

Uitspraken

Veelgestelde vragen

Neem een kijkje bij onze veelgestelde vragenlijst, en vind uw antwoord. Zo niet laat het weten.

Alle veelgestelde vragen

Contact

Scheidsgerecht:
p/a Nieuwe Gracht 124
2011 NM Haarlem
Postbus 280
2000 AG Haarlem
Telefoon: 06 26193040

Stichting:
Postbus 61024
2506 AA Den Haag
Telefoon: 06 41727775

2011-07-20 - 11/13 EINDE TOELATINGSOVEREENKOMST, AFREKENINGSGESCHIL

11/13

De stichting is veroordeeld om aan eiser een vergoeding ter zake van goodwill te betalen. De stichting verrekent de kosten van het Scheidsgerecht, waarnemingskosten en de kosten van arts-assistenten. Voor de verrekening van de kosten van arts-assistenten ontbreekt een juri-dische grondslag. Waarnemingskosten moeten bij helfte worden gedeeld. Wettelijke rente is verschuldigd vanaf de datum van het arbitrale vonnis waarin de goodwillschade is bepaald.

Bijlage:PDF 11/13 EINDE TOELATINGSOVEREENKOMST, AFREKENINGSGESCHIL