Inloggen
Q

Uitspraken

Veelgestelde vragen

Neem een kijkje bij onze veelgestelde vragenlijst, en vind uw antwoord. Zo niet laat het weten.

Alle veelgestelde vragen

Contact

Scheidsgerecht:
p/a Nieuwe Gracht 124
2011 NM Haarlem
Postbus 280
2000 AG Haarlem
Telefoon: 06 26193040

Stichting:
Postbus 61024
2506 AA Den Haag
Telefoon: 06 41727775

2011-12-16 - 11/12 VRIJGEVESTIGDE MEDISCH SPECIALISTEN, KOSTEN SECRETARIAAT EN ONDERSTEUNENDE MEDEWERKERS

11/12

Ziekenhuis en specialisten stellen wederzijds een vordering op elkaar te hebben ter zake van de vergoeding van de secretariële ondersteuning en andere medewerkers. De kosten voor de secretariële ondersteuning werden doorberekend door het ziekenhuis aan de maatschap. Vanwege onenigheid over de hoogte van de vergoeding staakten de specialisten de betaling daarvan gedeeltelijk. De betaling van de vergoeding van de ondersteunende medewerkers werd geheel gestaakt. Het Scheidsgerecht heeft aan de hand van het Normenrapport 1985 het aantal te vergoeden fte’s secretariële ondersteuning vastgesteld op grond waarvan blijkt dat de maatschap een bedrag van het ziekenhuis tegoed heeft. Omdat is komen vast te staan dat de kosten van de ondersteunende medewerkers voor rekening van de maatschap komen, heeft het ziekenhuis ter zake van vergoeding daarvan een bedrag van de maatschap tegoed. De vorderingen worden met elkaar verrekend.

Bijlage:PDF 11/12 VRIJGEVESTIGDE MEDISCH SPECIALISTEN, KOSTEN SECRETARIAAT EN ONDERSTEUNENDE MEDEWERKERS