Inloggen
Q

Uitspraken

Veelgestelde vragen

Neem een kijkje bij onze veelgestelde vragenlijst, en vind uw antwoord. Zo niet laat het weten.

Alle veelgestelde vragen

Contact

Scheidsgerecht:
p/a Nieuwe Gracht 124
2011 NM Haarlem
Postbus 280
2000 AG Haarlem
Telefoon: 06 26193040

Stichting:
Postbus 61024
2506 AA Den Haag
Telefoon: 06 41727775

2011-07-05 - 11/07 WAARNEMINGSTOESLAG

11/07

Eisers vormen de vakgroep neonatologie en zijn in dienst bij het ziekenhuis op basis van een arbeidsovereenkomst. Vordering jegens ziekenhuis tot betaling waarneemvergoeding zoals bedoeld in art. 3.3.6 van de AMS. Dit wegens extra werkzaamheden als gevolg van langdurige ziekte, zwangerschap, openstaande vacatures en onderbezetting in de vakgroep, nu deze extra werkzaamheden zijn verricht door de overige leden van de vakgroep. Eerder heeft een arbitragecommissie een voor partijen bindende uitspraak gedaan. Uitleg van deze bindende uitspraak. Vordering wordt grotendeels toegewezen.

Bijlage:PDF 11/07 WAARNEMINGSTOESLAG