Inloggen
Q

Uitspraken

Veelgestelde vragen

Neem een kijkje bij onze veelgestelde vragenlijst, en vind uw antwoord. Zo niet laat het weten.

Alle veelgestelde vragen

Contact

Scheidsgerecht:
p/a Nieuwe Gracht 124
2011 NM Haarlem
Postbus 280
2000 AG Haarlem
Telefoon: 06 26193040

Stichting:
Postbus 61024
2506 AA Den Haag
Telefoon: 06 41727775

2011-02-16 - 10/40 REIKWIJDTE VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

10/40

Bij vaststellingsovereenkomst hebben partijen de afspraken vastgelegd over de beëindiging van de toelatingsovereenkomst. Eiser stelt zich op het standpunt dat het ziekenhuis de op grond van de toelatingsovereenkomst rustende verplichtingen in het verleden niet is nagekomen, althans onrechtmatig heeft gehandeld en vordert schadevergoeding.
Scheidsgerecht is van oordeel dat de vaststellingsovereenkomst, naar reeds uit de tekst en de strekking ervan moeten worden afgeleid, alleen betrekking heeft op hetgeen daarin is overeengekomen. De onderhavige vorderingen van eiser vallen daarbuiten. Vervolgens worden de vorderingen op inhoudelijke gronden echter afgewezen. Een vordering wegens afgesloten DBC’s - die erkend wordt door het ziekenhuis - wordt toegewezen.

Bijlage:PDF 10/40 REIKWIJDTE VASTSTELLINGSOVEREENKOMST