Inloggen
Q

Uitspraken

Veelgestelde vragen

Neem een kijkje bij onze veelgestelde vragenlijst, en vind uw antwoord. Zo niet laat het weten.

Alle veelgestelde vragen

Contact

Scheidsgerecht:
p/a Nieuwe Gracht 124
2011 NM Haarlem
Postbus 280
2000 AG Haarlem
Telefoon: 06 26193040

Stichting:
Postbus 61024
2506 AA Den Haag
Telefoon: 06 41727775

2010-08-24 - 10/27 SCHRIFTELIJKE WAARSCHUWING

10/27

Bij brief van 21 april 2010 heeft het bestuur van het ziekenhuis de medisch specialist een schriftelijke waarschuwing gegeven naar aanleiding van een calamiteit. De inhoud van deze brief laat omtrent de aard van de maatregel geen onduidelijkheid bestaan en het ziekenhuis heeft dit ter zitting bevestigd: bedoeld is een disciplinaire maatregel (art. 22.1, aanhef en onder a, van de toelatingsovereenkomst) en er is geen sprake van een voorafgaande schriftelijke waarschuwing (art. 22.2).
Ambtshalve wordt onderzocht of aan alle voorwaarden voor het opleggen van een disciplinaire maatregel is voldaan. Het besluit kan niet in stand blijven. Voor het opleggen van een disciplinaire sanctie bestaat ingevolge art. 22.2 pas voldoende grond als de medisch specialist ondanks een waarschuwing in gebreke blijft.

Bijlage:PDF 10/27 SCHRIFTELIJKE WAARSCHUWING