Inloggen
Q

Uitspraken

Veelgestelde vragen

Neem een kijkje bij onze veelgestelde vragenlijst, en vind uw antwoord. Zo niet laat het weten.

Alle veelgestelde vragen

Contact

Scheidsgerecht:
p/a Nieuwe Gracht 124
2011 NM Haarlem
Postbus 280
2000 AG Haarlem
Telefoon: 06 26193040

Stichting:
Postbus 61024
2506 AA Den Haag
Telefoon: 06 41727775

2010-06-15 - 10/08 MEDISCH SPECIALIST, TOELATINGSOVEREENKOMST, OPZEGGING, GOODWILL, VASTSTELLINGSOVEREENKOMST TOT STAND GEKOMEN?, GEVOLGEN AFBREKEN ONDERHANDELINGEN

10/08

De medisch specialist ging een specialisme uitoefenen dat voor zijn komt in het ziekenhuis door een maatschap uit een aanpalend ziekenhuis werd verzorgd. De specialist betaalde bij toelating geen goodwill. Het ziekenhuis betaalde bij wijze van afkoop van de goodwill een bedrag aan de maatschap uit het andere ziekenhuis. De nieuwe specialist weigerde vervolgens desgevraagd het bedrag aan het ziekenhuis te betalen. Er ontstaat een geschil. Mede vanwege geconstateerde kwaliteitsgebreken in de praktijkvoering van de specialist zegt het ziekenhuis de toelatingsovereenkomst op. De specialist gaat in beroep en vordert schadevergoeding. In reconventie vordert het ziekenhuis voldoening van praktijkkosten en kosten van waarneming. Hij beroept zich op onderhandelingen tussen partijen over een vaststellingsovereenkomst. Deze is echter niet definitief tot stand gekomen nu over de inhoud daarvan nog geen definitieve overeenstemming bestond. Niettemin waren onderhandelingen in zodanig stadium dat de specialist mocht rekenen op een vergoeding over de hoogte waarvan partijen overeenstemming hadden bereikt. Zijn vordering wordt op grond van redelijkheid en billijkheid toegekend, beperkt tot het bedrag waarover partijen het eens waren tijdens de onderhandelingen. Voor toekenning van de vordering van de specialist tot vergoeding van goodwill bestaat onvoldoende grond. De vordering in reconventie wordt voor zover het betreft de praktijkkosten toegewezen en voor zover het betreft de kosten van waarneming afgewezen.

Bijlage:PDF 10/08 MEDISCH SPECIALIST, TOELATINGSOVEREENKOMST, OPZEGGING, GOODWILL, VASTSTELLINGSOVEREENKOMST TOT STAND GEKOMEN?, GEVOLGEN AFBREKEN ONDERHANDELINGEN