Inloggen
Q

Uitspraken

Veelgestelde vragen

Neem een kijkje bij onze veelgestelde vragenlijst, en vind uw antwoord. Zo niet laat het weten.

Alle veelgestelde vragen

Contact

Scheidsgerecht:
p/a Nieuwe Gracht 124
2011 NM Haarlem
Postbus 280
2000 AG Haarlem
Telefoon: 06 26193040

Stichting:
Postbus 61024
2506 AA Den Haag
Telefoon: 06 41727775

2010-09-28 - 09/24 en 10/22 MAATSCHAPSOVEREENKOMST; SAMENWERKINGSOVEREENKOMST; VERSTORING ONDERLINGE VERHOUDINGEN; RAAD VAN BESTUUR; MEDEWERKERS; GEVAAR PATI√čNTENZORG; TOELATINGSOVEREENKOMST;SCHADEVERGOEDING;

09/24 en 10/22

Beëindiging van maatschapsovereenkomst en ontbreken samenwerkingsovereenkomst met maatschap zijn redenen voor opzegging van de toelatingsovereenkomst met eiser. Tevens is er sprake van een ernstige verstoring van de onderlinge verhoudingen tussen eiser en leden maatschap. Samen met een ernstige verstoring relatie eiser met raad van bestuur en medewerkers vormt dit alles een gevaar voor patiëntenzorg. Gebruik van geluidopnamen buiten medeweten van de betrokkenen vormt een factor in de verstoring van de verhoudingen met de betrokkenen.Gezien de ernst van de gevolgen van de opzegging toelatingsovereenkomst, is aan eiser een schadevergoeding toegekend. Hierin is mede begrepen een vergoeding voor een onevenredige verdeling van de patiëntenstroom.

Bijlage:PDF 09/24 en 10/22 MAATSCHAPSOVEREENKOMST; SAMENWERKINGSOVEREENKOMST; VERSTORING ONDERLINGE VERHOUDINGEN; RAAD VAN BESTUUR; MEDEWERKERS; GEVAAR PATI√čNTENZORG; TOELATINGSOVEREENKOMST;SCHADEVERGOEDING;