Inloggen
Q

Uitspraken

Veelgestelde vragen

Neem een kijkje bij onze veelgestelde vragenlijst, en vind uw antwoord. Zo niet laat het weten.

Alle veelgestelde vragen

Contact

Scheidsgerecht:
p/a Nieuwe Gracht 124
2011 NM Haarlem
Postbus 280
2000 AG Haarlem
Telefoon: 06 26193040

Stichting:
Postbus 61024
2506 AA Den Haag
Telefoon: 06 41727775

2009-09-08 - UITOEFENEN PRAKTIJK IN ANDER ZIEKENHUIS NA BEËINDIGING VAN DE TOELATINGSOVEREENKOMST MET ZIEKENHUIS GELEGEN IN DEZELFDE GEMEENTE

09/17KG

Toewijzing verzoek van het ziekenhuis de medisch specialist te verbieden zijn werkzaamheden in een ander ziekenhuis gelegen in dezelfde gemeente uit te oefenen nadat zijn toelatingsovereenkomst met het ziekenhuis is beëindigd. Eigendomsrecht van de praktijk, waaronder de goodwill berust bij het ziekenhuis. Ziekenhuis heeft in het verleden geïnvesteerd in de overname van de praktijen. Medisch specialist heeft bij zijn toelating geen goodwill behoeven te betalen. In artikel 7 van de toelatingsovereenkomst 1995 is bepaald dat het de specialist niet is toegestaan binnen een tijdvak van vijf jaren na het beëindigen van de toelatingsovereenkomst binnen een straal van 30 km een praktijk uit te oefenen. Ziekenhuis kan medisch specialist aan dit beding houden.
De door de medisch specialist genoemde belangen wegen niet zwaar genoeg om te concluderen dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid het onaanvaardbaar is hem aan het beding te houden. Geen sprake van onvoorziene omstandigheden.

Bijlage:PDF UITOEFENEN PRAKTIJK IN ANDER ZIEKENHUIS NA BEËINDIGING VAN DE TOELATINGSOVEREENKOMST MET ZIEKENHUIS GELEGEN IN DEZELFDE GEMEENTE